ستاره شب

تو زمونه ای که نیستی جا واسه دیونگی نیست

من چرا باید بترسم این سکوت همیشگی نیست

******

چرخ روزگار نچرخید سمت رویایی که داشتم

من واسه به تو رسیدن چی ازعشقم کم گذاشتم

******

همه احساسمو هرشب رو ستاره ها نوشتم

تا رسیدم به نگاهت فهمیدم توی بهشتم

******

من ستاره ها رو چیدم روتن آبیِ دریا

یه ستاره جاگذاشتم واسه اون ماهیِ دریا

******

حس من عوض نمی شه توروتا کجا کشوندم

تو همون ستاره ای که دستِ آسمون رسوندم

******

رد پاهات روی ماهه هرشب این موقع که می شه

من هم احساس یه دریام آخه دریا گم نمی شه

******

من تموم زندگی مو از همین خاطره دارم

ازشبی که بی تو ردشد یه جهان فاصله دارم

******

هرطلوع صبح که می شه رودلم غصه می شینه

کی ستاره َم بر می گرده؟ حالا که منو می بینه

******

هرشب هرساعت عمرم بایه شاخه گل تودستم

بین یه دنیا ستاره چش(م) به راه تو نشستم

******

جای خالیت پر نمیشه با یه قاب عکس رو دیوار

دور تو حصار کشیدم من نشستم پیشت این بار

******

با هوای گرم قلبت رو همه شیشه ها،(ها) کن

رو تن دنیا نوشتم تو دلت اسم مو جا کن

******

من تموم زندگیمو تو ی چشمای تو دیدم

وقتی دستامو گرفتی از گذشته دس(ت) کشیدم

https://www.academytaraneh.com/69407کپی شد!
782
۲۵