ترانه بغض از علی جعفری

غـــــــــــــــروب نـــگــــــــاتـــــــو
تـــب لـــحــــظـــه هـــاتــــو
شـــــب بــــی تــــو بـــودن
تـــو گــــوشــــم صـــداتــــو
هـــمــــه حـــرفـــــم ایــــن بــــود
کــــه تــــنــــهــــام نــــذاری
مــــن و تــــوی ایـــــن غــــم
تــــو حـــســــرت نــــذاری
بـــــه مـــــن گـــفــــتـــــی امــــا
حـــقـــیــــقـــــت نـــــداره
کــــه یــــک روز کـــنــــارم نـــبــــاشـــی دوبــــاره
چـــقــــد بـــایــــد ایــــن جــــاتو خـــالی بـــبـــیــــنم
واســـــه دیــــدنــــت رو بــــه عـــکـــســــات بـــشـــیــــنم
هـــنـــوزم چـــشــــام تـــاب رفـــتــــن نـــداره
داره مـــثــــل ابـــر بـــهـــاری مـــیــــبــــاره
یــــه کــــوه غــــمــــم بــــا یــــه عـــالــــم گــــلــــایـــــه
کــــه خـــنـــده رو لـــبـــهــام دیــــگه جــــا نــــداره…

https://www.academytaraneh.com/67375کپی شد!
818
۱۲

درباره‌ی علي جعفري

لحظه لحظه ی زندگی من همانند تلاطم دریاییست که ارامش ندارد و این تلاطم فقط با ترانه هایی که هرکدام زندگی و احساس دورانی از زندگی من را بیان میکند ارام میگیرد...