دو راهی

مطمئنم که مسیرت به دو راهی خورده
چی آوردن به سرت ؟! چرا پر از تردیدی ؟!
میدونی این دفعه باره چندمه ؟!
که منو با چشمای تر دیدی ؟!
توو چشام نگا کنو بهم بگو
حرفی رو که توو دلت جا مونده
بگو از بودن من بیزاری
دله من دسته دلت رو خونده
من از این بهونه ها سیر شدم
که شده یه عذر بدتر از گناه
راه من داره به بن بست میخوره
خستم از تکرار تلخ این نگاه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی فرهاد عابدی

مغزهای هرزه هنوز جولان میدهند فرخزاد! امروز،این ویرانگریست که سنگسار میکند! تــو دیــروز نـگرانِ " تن-های هرزه " بودیو مـن... من امروز به حالِ " تنـها-ی هــرزه "می سوزم .../ fb.com/FarhadAbediOffichal