*خـــــــدا*

خدایا بر من ِ عاجز نگاه کن

محبت بر دل ِ این بنده ها کن

به آنان ده دلی سرشار ِ امید

که باشند زنده تا زندســــــــت,امید

خدایا این دلم غرق ِ گناه است

وجود ِ من به مِهرَت آشنا است

کلید ِ این دلم نام ِ تو باشد

ز ِ اسرار ِ دلم آگه تو باشد

نوای نام تو مَرهم ز هر درد

وجودم جز تو مدیون که باشد

خدایا تو بزرگ ِ این زمینی

اَبَرقدرت تویی, تو بهترینی

بیا بازم دلا را آشنا کن

ز ِ مهرت بر دل ِ این بنده ها کن …امید

https://www.academytaraneh.com/6702کپی شد!
792
۱۶