بی منطق عاشقت میشم

واسه دوست داشتنت حتی به عقلم التماس میکنم
بی منطق عاشقت میشم توروهرلحظه احساس میکنم
پیاده رد میشم از تو تنم غرق نگات میشه
چقد زیبا تو میتابی که شب محو چشات میشه
سرم اونقدر پیشت گرمه زمان از دست من میره
چه دلگیر میشم امروز که واسه فردا شدن میره
منو برداشت خیال تو به جایی که میگن رویاس
تو این رویا … قرار ما غروبا ساحل دریاس
گرفتارت میشم هر روز همه دنیا قفس میشه
واسه این مرد ملاقاتت یه جورایی نفس میشه
پر از حرفه همین جمله که تو هستی منم هستم
سکوت کردم بفهمی که چه اسون دل به تو بستم

https://www.academytaraneh.com/66925کپی شد!
808
۱۲