شال قرمز

با شال قرمز تو چه جذابی جذاب مثله دیدنه بارون
جذاب مثله دیدنه چشمات از لابه لای دودای قلیون
با شال قرمز تو چه جذابی می خندیُ پیشه تو ایستادم
این عکسهارو چن دفه دیدم؟ حتی کلافَس دیگه گوشی هم

بازم برام بخند، لبخندت
زیباتر از لبخندای دیگست
گوشه به گوشه اینجارو گشتم
تقدیره ما شاید جای دیگست
هوای بینه ما مه آلوده
تا گم نکردی حسمو برگرد
تلفیقی ازسفیدومشکی بود
رویاهامُ شال تو رنگی کرد

خوشرنگه این شال روی موهات
من خواب دیدم ، اتفاقی نیست
اُنقدر توو قلبم پُر از درده
جایی برای جای خالی نیست
هر روزه من اردیبهشتی شد
تا عاشقت شدم…توو یادت نیست
دلتنگیتو دسته کی دادی که
روزه تولدم توو یادت نیست
پیشه تو بی اراده ام انقدر
که اعترافه من سکوت میشه
گاهی چیزایی که توو مشتت هست
بعده یه مدت آرزوت میشه

بازم برام بخند، لبخندت
زیباتر از لبخندای دیگست
گوشه به گوشه اینجارو گشتم
تقدیره ما شاید جای دیگست
هوای بینه ما مه آلوده
تا گم نکردی حسمو برگرد
تلفیقی ازسفیدومشکی بود
رویاهامُ شال تو رنگی کرد

احساسه تو مثله خودِ تهران درگیره دوداهُ ترافیکه
با شال قرمز تو چه جذابی فردا کی این حرفو بهت میگه؟؟

اردیبهشت ۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66866کپی شد!
1052
۱۷