به دریا زدی…

به دریا زدی دردو فهمیده باشی
نه اینکه فقط ساحلو دیده باشی
واست حال و روزم مهم نیس میدونم
فقط میگی: ((خوبی؟!)) که پرسیده باشی!

خودت رو نذار جای اون صخره ای که
همه زندگیشو به موجا سپرده
همه دل به دریا زدن حرفشونه
ولی جون سالم کسی در نبرده!

غرورم مثه ماهیایی که مُردن،
غرورم مثه زندگیم روی آبه
غرورم با تو دشمن خونیه پس،
بذار ماهی رو موج دریا بخوابه

بخوابه تب و تاب این جزر و مدّا
تو موهاتو رو زخم دریا ببندی
به بغضی که راه گلومو گرفته،
به دریا و دردای دنیا بخندی…!

شمیم زمانی-شیراز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66766کپی شد!
1491
۴۸