“حس غریب”

حس غریب کاغذی

تو لحظه های بی کسی

دوباره چشمک میزنه

قلبه منو باز میبره

اما غریب و بی کسم

تو لحظه های سرکشم

منتظره یه فرصتم

تا به تو من باز برسم …امید

https://www.academytaraneh.com/6654کپی شد!
776
۳