“حس غریب”

حس غریب کاغذی

تو لحظه های بی کسی

دوباره چشمک میزنه

قلبه منو باز میبره

اما غریب و بی کسم

تو لحظه های سرکشم

منتظره یه فرصتم

تا به تو من باز برسم …امید

از این نویسنده بیشتر بخوانید: