چای غصه

تو دلم ترافیکه سنگینه غم حال لحظه های من خیلی بده

رفتی ازپیشم بدون واهمه روزگارم فشارش بالا زده

ندارم چیزی برای دلخوشی بی تو یلداس همه ی شبای من

زندگی بی تو همه ثانیه هاش امتحان سختیه برای من

ریه هام پرشده از هوای تو اشک من راویه بی تو بودنه

حواسم ازتو یه دم پرت نمیشه بی توقلبم نامنظم میزنه

نمی دونم کی میخواد فاصله هاشرشو کم کنه ازروسرمون

ده هزارتا صلوات نذر میکنم که بازم باهم یکی شه سقفمون

بت دلتنگی هامو نمیشکونی ریشه های درد من چه محکمه

خورشید رفتن تو غروب نکردچای غصه تو دلم همش دمه

https://www.academytaraneh.com/66458کپی شد!
1150
۱۰