دیوار

تو رو اون لحظه که دیدم
خیال کردم واسم بالی
واسه پرواز من تا اوج
همون احساس باحالی

ندونستم که دیواری
میتونی سد راهم شی
می تونی با همین اخمات
دلیل اشک و آهم شی

ندونستم توهم بود
گل بالای دیوارت
حالا هر لحظه میریزه
روی احساسم آوارت

شبیه یه تصادف شد
ته برخورد من با تو
له ام کردی مبادا که
بگیرم از تو دنیاتو

https://www.academytaraneh.com/66106کپی شد!
646
۶