بخند بانو…

وجودت درکِ حسی عاشقانس
بازم تکرار کن این خندهاتو
نزار من گم بشم تو حجمه ی غم
بشم تسلیم دردو مشکلاتو

همین خندیدنات یک راه چارس
دلم با زندگی رو راست میشه
مهم نیست تا چقد سختی ببینم
همیشه عشق ازت دریافت میشه

می دونم تو نگات خورشید داری!
که دائم روشنی میده به دنیام
جهانم سرد و تاریکه نباشی
بخند بانو جهانو از تو می خوام!

می دونم پر توقع میشن حرفام
یه وقتایی که تو چشمات گریه س
بخند بانو دلیلِ دلخوشی هام
دلیل این همه اصرار سادس!

https://www.academytaraneh.com/65445کپی شد!
1779
۲۸