مفقود الاثر

خیلی از تو دلخورم قد در یای خزر

یاد من توی دلت شده مفقود الاثر

نه باهام حرف میزنی نه جوابمو میدی

تو فرشته ی غمو تو دلم آفریدی

روی نقشه دلت بگو شهر من کجاس

روضه ی نبودنت کن قلب من بپاس

جای تو از اولم رو بومه دلم نبود

رنگ دنیای تو سبز دنیای من چی؟کبود

زلزله س توی دلم مثه رودبار مثه بم

نمیدونم که چرا عشقمون گرفته نم

خیلی عاشقت بودم دوست داشتم خیلی ناب

نمیشد حساب کنی با صد تا ماشین حساب

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: