مفقود الاثر

خیلی از تو دلخورم قد در یای خزر

یاد من توی دلت شده مفقود الاثر

نه باهام حرف میزنی نه جوابمو میدی

تو فرشته ی غمو تو دلم آفریدی

روی نقشه دلت بگو شهر من کجاس

روضه ی نبودنت کن قلب من بپاس

جای تو از اولم رو بومه دلم نبود

رنگ دنیای تو سبز دنیای من چی؟کبود

زلزله س توی دلم مثه رودبار مثه بم

نمیدونم که چرا عشقمون گرفته نم

خیلی عاشقت بودم دوست داشتم خیلی ناب

نمیشد حساب کنی با صد تا ماشین حساب

 

 

https://www.academytaraneh.com/6541کپی شد!
927
۱۶