مبارک باشه پیوندت

به تو تبریک میگم تا
بدونی عاشقت بودم
اگر چه تو نفهمیدی
که من هم لایقت بودم

به تو تبریک میگم تا
بدونی عشق رویا نیس
اگرچه جای عشق پاک
تو این دو روز دنیا نیس

اگرچه تو فنا کردی
همه عمر و جوونیمو
چشاتو بستی و دادی
به غم اسم و نشونیمو

ولی من روز و شب دارم
برا خوشبختیت ای عشقم
دعا میخونم و میخوام
ببینم اینو با چشمم

مبارک باشه شادیهات
مبارک باشه پیوندت
الهی گم نشه هرگز
تو ذهن آینه لبخندت

به تو تبریک میگم تا
بدونی عاشقت بودم
بدونی عاشقت هستم
بدونی عاشقت موندم

https://www.academytaraneh.com/65061کپی شد!
857
۱۴