جنس رویا

این روزا وجودم از من نیست
تو خیابون پرسه زدن کار من نیست
این روزا یه حسی از عمق وجودم
منو میخواد اما از جنس من نیست
جنس من از خیالو رویاست
ولی حیف همه چیز تو این دنیاست
منو درک کن,منو حس کن
همین دنیایه تو خودش یه رویاست

خیلی وقته رها شدم,رها از خود
خیلی وقته تنها شدم,تنها از تو
خیلی وقته دور شدی از من
نمیدونم این دنیا چه کرده با تو

تو فرض کن قلب من از سنگه
دور نشو از من که تنهایی سخته
منو محکوم نکن به دیونگی
چرا نمیفهمی این حس چقدر سخته؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64802کپی شد!
886
۵