غمناله های من

تو این دلشوره رفتن                 منو یاد خودم ننداز

که این غمناله های من             شبا میشه واسم آواز

هنوز هستی و از غصه             یه چشمم اشک ، یکیش خونه

دیگه فردا اگه رفتی                 بگو از من چی میمونه

ببین بغضم بدون تو                 میخواد سرواکنه حالا

نمیدونم خبر داری                  تو از این حال و احوالا  ؟

به دوری از تو محکومم           نگو باید مدارا کرد

اگه باشی می بینی که              با دل میشه چه کارا کرد

نگیر این آخرین حسو             که من به عشق تو دارم

دلم میخواد سفر رو از             تو تقدیر تو بردارم

حالا آغوش غم بازه               بگو جات ونمیگیره

بگو تنهام نمیذاری                  دل از تنهائی دلگیره

نسرین عبادی

https://www.academytaraneh.com/6411کپی شد!
778
۱۸