دوباره وقت دیداره                               میون ما یه دیواره

میخوام برگردم از این راه                       نگاه تو نمیذاره

همیشه تحت پیگردی                            دلی میدزدی و میری

خیال کردی نمیدونم ؟                           بگو این چندمین باره

چه ساده بودم و هستم                            تا این حد دل به تو بستم

آخه جائی که دزدیدیش                          پر از سیمهای خارداره

تو انگار شعبده بازی                            با تردستی دلو بردی

میخوام ترکت کنم اما                            مگه دلتنگی میذاره

میگفتی توی آستینت                             پر از جادو داری اما

داره از چشمای مستت                          مدام تردستی می باره

مثه آفتاب پائیزی                                اگه کمرنگ ولی دلچسب

میخوام داد بزنم شاید                            خدا دیوار و ورداره

 

 

https://www.academytaraneh.com/7251کپی شد!
921
۵