*غمگین مباش*

عمر ما خواهد گذشت ای همسفر غمگین مباش

این دو روز زندگی خوش باش پس با غم مباش

کوله ات را کرده ای سنگین با غمهای خود

یک دو مثقالی خوشی با خود بدار با غم مباش

.

.

.

من کشیدم درد و رنج روزهای ناخوشی

من کمر خم کردم و رفتم تو پس با غم مباش

روزگاری کودکی بودم در اغوش پدر

عمر گذشت و زیر خاکم همسفر با غم مباش …امید

 

قبلا یه شعر گذاشته بودم…نمیدونم چرا حذف شده :|

امیدوارم این دیگه پاک نشه :)

https://www.academytaraneh.com/6346کپی شد!
5250
۱۱