تو از دیونه های می پرستی

تو از میخونه های می پرستی
من از عطر دلانگیز تو مستم
کنار چشمه اون بالانشستی
من این پایین چشاتو می پرستم
دوچشمت تیشه تو دستش گرفته
نگاهاتو توی قلبم شکستم
لبت نشکفته ، پروانه ترم کرد
روگلبرگ لبات آروم نشستم
مکیدم شهد لبهاتو و حالا ….
منو مثِ تو مست و می پرستم
مهدی نژادهاشمی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

749
۱۲