آغوش تو

آغوشِ تو آرامشه
بودن و معنا می کنه
منو از هچی غیره تو
بدجوری تنها می کنه
دلخوشِ گرمای توأم
به قلب من نور بده
منو بکش با خنده هات
نگاهی از دور بده
دیوونه ی نگاهتم
این عاشقی خوشبختیه
به قلبِ بی وفات بگو
چه آدم سر سختیه
تنِ تو رنگ بهاره
تو اشارت پره بوسه س
انگار اینجا تنها نیستم
یه عالم واست دیوونس

https://www.academytaraneh.com/5899کپی شد!
874
۱۸