اصلن برو تا که بمیرم بدون تو…

باشه بهم بگو سفرم بی خطر بشه
تا بعد اون دوباره دلت در به در بشه
می خواستی که پر بزنم از رو شونه هات
تا شاخه های هرز تو سهم تبر بشه
حالا که شونه های تو مال کلاغ هاس
خوبه که مرغ عشق تو بی بال و پر بشه
فرقی نمی کنه قفس تنگ یا درخت
وقتی همه بدون تو زیر و زبر بشه
وقتی از اونچه برسرم اومد نخواستی
حتی کسی به غیر خودت با خبر بشه
اصلن نخواستی که من و تو یکی بشیم
یا اینکه یه شبی بغل تو سحر بشه
اصلن برو بذار بمیرم بدون تو …….
اصلن برو که حال بدت خوب تر بشه

https://www.academytaraneh.com/5829کپی شد!
1601
۱۱