قابی که شکسته

یه نگا که مونده خیره           روبروی من نشسته

با یه لبخندی که تلخه          توی قابی که شکسته

مث اون روزا نگاهت         لذت دیدن نداره

می دونی یه گل پرپر         دیگه بویدن نداره

دیگه حرف خواستن تو       به دلم جنون نمی ده

دوری تو شده عادت       واسه این نفس بریده

دیگه اشکی توی چشمام         واسه تو جاری نمیشه

فک کردی با رفتن تو         مرگ باهام هم خونه میشه

زندگیم ادامه داره              تا وقتی خون تو رگامه

نفسم میاد و میره             تا وقتی خدا باهامه

 

https://www.academytaraneh.com/56405کپی شد!
1439
۱۵۲