من و تو

اگه شب به ما پشت پا میزنه
اگه زندگی پوستمون میکنه
اگه عنکبوت غم و غصه ها
داره دور ما تار و تور میتنه

منو تو هنوز آرزوی همیم
من و تو هنوز آبروی همیم
اگه دور اگه خیلی خیلی جدا
همیشه همش روبه روی همیم

یه عشق و دو قلبیم یه روح و دو تن
چه تو سنگلاخ و چه توی چمن
میریم سمت نور و میریم سمت عشق
نه تو خسه میشی میمونی نه من

من و تو یه عشقیم و یه یادگار
من و تو نسیم و گلیم و بهار
زمسون و سوز نگاش میره و
دس من تو دسات میشه موندگار

https://www.academytaraneh.com/55979کپی شد!
728
۱۰