بن بست

توی این هوای دلگیر نفسامو کم میارم

حقم این نبود بپوسم توغمای بی شمارم

تقدیر سیاهمو دست کدوم کینه رقم زد

دستای سردموامروزبی تفاوت می کنی رد

بذار از این بی پناهی سر رو پای غم بذارم

وقتی توو آغوش گرمت دیگه آرامش ندارم

بگو چی شد که رو عشقم زدی مهر نحس باطل

به چه قیمتی گذاشتی خورد شه و بشکنه این دل

گله دارم از نگاهت که غریبه شده با من

دلخورم ازت که حالا همه فکرت شده رفتن

به امید داشتنت بود اگه دل هنوز نمرده

دلخوشم فقط به فتح خاطرات کرم خورده

بذار از این بی پناهی سر رو پای غم بذارم

وقتی توو آغوش گرمت دیگه آرامش ندارم

https://www.academytaraneh.com/5557کپی شد!
1087
۴۱