دل حسود

هرکه نگات کنه عزیز
قلب منو میرنجونه
میدونم دنیام واسه تو
به تنگی یه زندونه
حساسو غیر منطقی
شده دلم خوب میدونه
به هر نگاه سمت تو
مضطربو پریشونه
لعنت به این دل حسود
لعنت به این حال بدم
چطور میشه با این کارام
هر ثانیه زجرت ندم؟
یه لحظه دیوونه میشم
بازم حسادت میکنم
دروغ میگی وقتی میگی
که دارم عادت میکنم
تحمل کارای من
سخته خودم خوب میدونم
به پای عاشقیم بزار
ببخش تورو میرنجونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5552کپی شد!
917
۲۰