اول و آخر

اولش یه قصه بودی ، تکرار یه عشق کهنه

آخرش یه مرده بودم ، توی یک مرداب مرده

اولش یه ترانه بودی ، مرهم یه قلب خسته

آخرش یه خرابه بودم ، از یه دلِ شکسته

اولش یه ستاره بودی ، پر نور مثل همون ستاره

آخرش یه بی چاره بودم ، پی زندگی دنباله بهانه

اولش یه فرشته بودی ، روی زمین برایم عشق آور

آخرش یه نوشته بودم ، روی سنگ فرش خونه آخر

اولش یه افسانه بودی ، توی قصه و کتابها شده پنهان

آخرش یه پروانه بودم ، کنار شمعی افتاده بی جان

اولش یه مهسا بودی ، در آسمان عشقم تنهای تنها

آخرش یه رسوا بودم ، بین همه عاشقای دنیا

اولش یه ماه بودی ، درخشنده تر از مهتاب

آخرش یه راه بودم ، رسیده به یک مرداب

اولش یه برگزیده بودی ، روحی برای جسم خسته

آخرش یه دلبریده بودم ، کنج اتاق گوشه ای نشسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5539کپی شد!
897
۲۱