سکوت

امشب قلم برای تو یه قصه دیگه نوشت //

قصه تنهایی دل مثه گذشته سرنوشت //

ساده نمیشه از تو گفت حرمت تو بی انتهاس//

ببخشید این جسارتو کار غریب آشناس//

ما اشتباهی اومدیم تو شهر این غریبه ها //

میون این غریبه ها شدیم اسیر غصه ها //

چی بگم از کجا بگم تکرار هرروز دله //

داد میزنم توی سکوت بی کسی خیلی مشکله//

تنهایی درد مشترک بین تموم آدماس//

عاشقی و مهربونی فقط برای قصه هاس//

قصه داره تموم میشه مثه تموم قصه ها //

اما تو مثه آسمون عاشقی و بی انتها //

حرفام تموم نشد ولی قصه به آخرش رسید //

آرزو میکنم برات یه عالمه یاس سفید//

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5482کپی شد!
1395
۲۸