سفری خواهم رفت

سفری خواهم رفت ، تا ته تنهایی

محو خواهم گشت در این عالم ربانی

پیش خیره به نور خواهم رفت

جایی نزدیکتر از دور خواهم رفت

می روم تا نسیم نور ، ظلمتم را بیرون برد

می روم تا در پشت سایه ها گم شود

آن عالم ظلمتگون من …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5344کپی شد!
863
۸