همین که تو باشی( به همراه فایل صوتی)

همین که تو باشی…

هنوز بوی عطرت تو این خونه هست

ببین من چه آروم نفس می کشـم

اگه زنـدگیم بـی تـو معنـا بـشه

از این زندگی پامو پـس می کشم

 

یکی گم شـده تـوی دنیایِ من ،

دلِ من از این زنـدگی … شاکیـه

مگه من چی می خواماز این زندگی

 همیـن که تو باشـی برام کافیـه

 

برام با تو دنیا یه جور ِدیگه ست

تو من رو از این تن جدا می کنی

کنـار تـو آروم نـفس می کشـم

 تـو آرامـش لـحـظه های منی…

 

کنـار تو آروم نـفس می کشـم

تو من رو به رویای من می بری

یه دنـیا تو آغـوشِ تو ، با مـنه

تویی که بـرام از جهان بهتـری

 

تو خورشیـد گرمِ زمیـنِ منی ،

نــگاهت برام بهتـرین  تابـشه

برای تـنِ سرد و بی جون من،

محال که مثل تو پیـدا بـشه

———————————
خواننده : علی خزایی

آهنگساز و تنظیم کننده: مهدی افشار

ویولون: میثم مروستی

پیانو: مهدی افشار

ترانه: محمد ساسانی

دانلود فایل صوتی

https://www.academytaraneh.com/5317کپی شد!
4148
۸۶
۱