دلم میگه تواینجایی

دارم حس می کنم ازدور
توروباعشق وبا احساس
نگام می گه دیگه نیستی
اماقلبم میگه اینجاس

توی تنهاییام حتی
تموم فکرمن اینه
خیال توکنارمن
فقط یک لحظه بنشینه

فراموش کردنت سخته
واسه قلبی که هراته
ازاینم هرچی دورترشی
بازم توقلب من جاته

اگه سهمم همین بوده
که باشم بی توودستات
هنوزدلخوش به اینم که
خوشم به داشتن رویات

دلم ازهرچی غیرتو
گرفته دیگه بیزاره
واسه اینکه اروم شم
بهم میگه دوستت داره

دلم میگه تواینجایی
هنوزباعشق وبااحساس
کنارمن هنوزهستی
توعشقی که برام رویاس

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5271کپی شد!
901
۶