پس انداز

پنجره ی نگاهِ تو رو هر کسی باز میکنی

نوبت من که میرسه عشق و پس انداز میکنی

مثل درختا سایه تو ،میدی به هر رهگذری

برای دل خستگی هام، پاییزی و بی ثمری

گناه من یه رنگیه ، یا که یه جور سادگیه

مالک دنیای منی ، دنیای تو مال  کیه

چرا همیشه من باید، بسوزم و هیچی نگم

نمیرقصم به ساز تو ، خیال نکن عروسکم

احساس تو واسه دلم،هیچ موقع خرج نمکینی

هر موقع من رو مبینی ، زود راه تو کج میکنی

توُ گفتن دوست دارم،تواز همه خسیس تری

از کوچه های قلب من ، اسون وساده مگیذری

گناه من یه رنگیه ………….

https://www.academytaraneh.com/5228کپی شد!
1280
۲۸