“عاشق و دیوونه ی تو”

وقتی چشمای قشنگت زیر رگبار نگامه

وقتی دست مهربونت رو دوتا سر شونه هامه

وقتی میخندی با چشمات رو لبت حرفای خوبه

وقتی قلبم  داره از شوق توی این سینه میکوبه

وقتی دستامو میبوسی منو تو بغل میگیری

وقتی با لحن قشنگت میگی از پیشم نمیری

وقتی تو عمق نگاهت مهربونی خونه داره

وقتی واسه دیدن من ساعتت بهونه داره

وقتی قلب مهربونت میخواد از من که بمونم

وقتی که یه عشق پاکو  تو نگاه تو میخونم

میشم اون عاشق دلخوش که خودت داری هواشو

بین این همه ترانه زودی  میشناسی صداشو

دل میدم به عاشقیهات میشم اونی که میخواستی

“عاشق و دیوونه ی تو”بدون هیچ کم و کاستی

https://www.academytaraneh.com/52108کپی شد!
951
۴۵