کوچه

یک عمره درگیری با یک پریشونی

فردا نمیدونی می ری یا می مونی

*

یک کوچه هست دنیا،شاید یه زندونه

هر کی بگه هستش اما نمیمونه

*

باید که برگردی این کوچه بن بسته

اما یه چیزی باز پای تو رو بسته

*

آره میفهمی که اینجا دلت گیره

می مونه می دونه بی عشق می میره

*

این کوچه بن بست هر روز پاییزه

پاییز دلتنگی برگاتو می ریزه

*

حس می کنی گاهی این آخرین روزه

تو این خیال اما باز فردا دیروزه

 

https://www.academytaraneh.com/52078کپی شد!
813
۷