چرا؟!

چرا تب میکنم هر شب/چرا تر میشه احساسم
می دونم بر نمی گردی/من اخلاقت رو میشناسم
چرا رویاتو میبینم؟/ به ساعت خیره می مونم
تو فکر خونه گم میشم/با اینکه راشو میدونم
من از قانون بیزارم/بیا رد شیم ازین قرمز
منو تو پیش هم سبزیم/منو تو غیر هم هرگز
پر از تردیده فرداهام/ادامم نقطه چین داره….
تن این عقربه بی تو/شبیه چوبه ی دار ِ
نباید زود میرفتی /من از این رفتنت شوکم
گذاشتی پای سنگیت و/رو احساس دلم محکم
هوا سرده برای تو/ لباس تازه میدوزم
من از سرما نمیمیرم/توو آتیش تو میسوزم
چرا تب میکنم هر شب/چرا تر میشه احساسم
میدونم بر نمیگردی /من اخلاقت رو میشناسم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4920کپی شد!
1475
۴۷