خدایا صدای منو میشنوی؟؟

کسی رد شده از حوالی من/همونکه چشاش رنگ آرامشه

دلم باز هوایی شده با صداش/حالا چشمای من پر از خواهشه

خدایا به حرفای من گوش کن/دوباره به قلبمم بده فرصتی

آخه اون نباشه دلم می بره /ازین روزگار بد و لعنتی

خدایا بذار خنده بازم بیاد/بشینه رو لبهای بی جون من

بذارعشق جاری بشه با امید/دوباره تو رگ های بی خون من

نمیدونی وقتی نگام میکنه/چه عشقی تو قلبم نفس میکشه

رو گرد و غبار خوشی های من/یکی داره انگاری دس میکشه

خدایا به حرفای من گوش کن/به جز تو به کی میشه از راز گفت؟

نمیشه به هرکس بگی از غمات/نمیشه با خاموشی  از ساز گفت

خدایا صدای منو میشنوی؟/نذار شادی با زندگیم لج کنه

چقد گریه مونده تا این سرنوشت/با اشکای من راهشو کج کنه؟

https://www.academytaraneh.com/48082کپی شد!
1677
۳۷