می بخشمت

خط نکش رواسم من
بازم منوصدا بزن
نزارکه بی توبشکنه
قلب منوطلسم من

اه نکش گریه نکن
بی من نرو عزیزکم
بازم بگودوستم داری
حتی یه کم حتی یه کم

قدیه لحظه موندنت
بارونی شوحرفی بزن
بازم سرت بالابگیر
نگاه بکن توچشم من

بگوچی شدعوض شدی
که اینجوری دل میکنی
نمیشه دیگه باورم
که توهمون عشق منی

بگوکجامیخوای بری
که رفتنت اینجوریه
یه جوری دل دل میکنی
که موندنت مجبوریه

برواماباشه گلم
بدون که من میبخشمت
یادت نره که من بودم
تااوج خواستن بردمت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4805کپی شد!
1110
۸