لحظه های مشترک…

 • چقد خوشحالم اینجا من, توو قاب رنگیِ چشمات
 • چه رویایی شده امشب , چه دنیایی شده دنیات
 • واسه پایان سختیها, به حرفای تو مدیونم
 • مثِ تعبیر یک رویاس, به چشمات خیره میمونم
 • منو مهمون عشقت کن, با عطرت زندگی زیباس
 • من اونقد عاشقت هستم , که آغوشت واسم دنیاس
 • کنارت زندگی خوبه, ولی بی تو نفسگیره
 • گلم من عاشقت هستم , نباشی عشق میمیره
 • چقد خوشحالم اینجا من ,دیگه تنهایی کابوسه
 • تو آهنگِ نفسهامی ,حضورت مثل فانوسه
 • واسه آرامشِ چشمات , همه غمهاتو میگیرم
 • کنارم هستی و خوبی, منم دستاتو میگیرم
https://www.academytaraneh.com/4735کپی شد!
1299
۵۵