با کی درد دل کنم؟؟

وقتی خسته س بدنم
وقتی داغونه تنم
با کی خب حرف بزنم؟!
با کی درددل کنم؟

تو که نیستی غصه هست
قلبمو غصه شکست
وقتی غم تو دل نشست…
با کی درددل کنم؟

گاهی وقتا که پُرم…
از غم و تو دلخورم…
تو نباشی من برم
با کی درددل کنم؟

گاهی وقتا که فقط
تو درستی، من غلط…
میرسم آخر خط…
با کی درددل کنم؟

بعضی از شبا که ماه
نیس تو این حجم سیاه…
کل حرفام میشه “آه”…
با کی درددل کنم؟

غم بشینه پیش روم…
خنده هام بشن تموم…
بغض اومد کنج گلوم…
با کی درددل کنم؟

کل روزا و شبام
بارونی میشه هوام
تو نباشی من بخوام
با کی درددل کنم؟

باز تو هم نشی خسیس!
بری از چشمای خیس
وقتی چشمات دیگه نیس
با کی درددل کنم؟

به کی حرفامو بگم
تا سبک بشم یه کم؟
خب پریشونه دلم
با کی درددل کنم؟

توی دنیا که به من
وقت صحبت نمیدن
همه کورن یا کَرَن
با کی درددل کنم؟

آخر قصه ی ما
رسیده، بگو حالا
تو نباشی ای خدا
با کی درددل کنم؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4571کپی شد!
3039
۲۰