نماز عشق

خدایا گم شدم اینجا دلم داغون داغونه

کسی جز تو از این تنها نمی فهمه نمیدونه

به تو محتاج محتاجم اگه زانو زدم بازم

خبر دارم گناه کردم دارم فردامو میبازم

زبونم قاصره اما تو از حالم خبر داری

تمنا میکنم از تو رودوشم کوهو برداری

تموم عمرو خوابیدم قضا شد هر نماز من

یه عمر ی خاک و غم میخورد رو طاقچه جانماز من

چه خوبه حال من وقتی نماز عشقو میخونم

بایک دنیا پر از احساس سرسجاده میمونم

چه خوبه عاشقی با تو عبادت کردنت هردم

تو آغوش تو خوابیدن واسه تسکین هر دردم

همیشه آرزوم اینه پناه بی کسیم باشی

یه مرهم واسه دردامو یه عمر دلواپسیم باشی .

 

https://www.academytaraneh.com/4494کپی شد!
1035
۴۴