حرف رفتن

هرگز از چشم کسی منو نبین              منو از چشم خودت نگاه بکن

تصمیم اول وآخر با توئه                  وقت کردی توجهی به ما بکن

گاهی وقتا آنقدر سردی با من             که دلم روزی هزار بار می شکنه

تو بگو گناه این عاشق چیه               که باید کنار تو جون بکنه

بعضی روزا حرف رفتن میزنی           میگی که دوست نداری دیگه منو

ولی من که تورو ترک نمی کنم            تا شاید یه روز بفهمی قدرمو

https://www.academytaraneh.com/44854کپی شد!
888
۲۳