سیگار

نشد تا بفهمونمت حسمو / نشد که به تو عشقو تزریق کرد

اضافه شدی به وجود خودم / نمیشه تو رو ساده تفریق کرد

 

نمیتونه این دل تصور کنه / بره از کنار تو و کم بشه

بذار تا بمونم تو آینده ای / که میتونه با ما فراهم بشه

 

نمیخوام که از خاطرت گم بشم/ بگو که تو قلب تو رد نیستم

نشونم  نده  جاده ی  رفتنو/ من این جاده ها رو بلد نیستم !

 

ببین، تو خودت رو بذار جای من/ جوابی که دادی به من سخت نیست؟!

دیگه مثل روز روشنه که دلم/ کنار کسی جز تو خوشبخت نیست…

 

تموم میشم و دود میشم یه روز/ تو سیگارهایی که پک میزنم

تو قوطی قرصم هنوز هستی و/ تو سر دردهای بد و مزمنم

 

نمیخوام  که بهتر کنم  حالمو/ نگو بسه، سیگارتو ترک کن…

نگو گریه بسه…فراموش کن…/ بگیر دستمو، حالمو درک کن…

 

مهرناز عطایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4352کپی شد!
3235
۸۴