امشب

امشب

یه امشب توی قلبم باش ، یه امشب عاشقت هستم

یه امشب میره از یادم ، که از دستت چقد خسته م

میره از یادِ من انگار ، که دیدم با کسی هستی

فراموشم میشه امشب ، که می دونم چقد پستی

دوباره زندگی رنگِ ، بهارُ عشق می گیره

تو هر لحظه میشه حس کرد داره دغدغه می میره

تو آغوشت میشم غرقُ

تو آغوشم میشی بی تاب

من از داغِ تنت تشنه

تو از آغوشِ من سیراب

داره می میره اشکامون ، شاید عادت بشه دیگه

شاید یادم بِره اینُ ، که تو کفشت پُره ریگه

شاید تلخیِ رفتارت ، بشه گم تو دلِ قصه

که هرچی بوده یه خوابِ ، همه شَکم فقط حسه

می خوام باور کنم امشب ، که خوبیِ تو رویا نیست

جهانم وقتی هستی تو ، توییُ کلِ دنیا نیست

تو آغوشت میشم غرقُ

تو آغوشم میشی بی تاب

من از داغِ تنت تشنه

تو از آغوشِ من سیراب

تیر ۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4265کپی شد!
1716
۴۰