ترانه ی خانم مرضیه ترکمانی «برگزیده ی اولین دوره مسابقات ترانه سرایی»

واسه رسیدن به هیچ
به هر دری بسته شدی
دل بسته ی بادی ببین
به هیچی وابسته شدی
دیگه دارن می رقصنت
شیطونکای تو ی آب
سر رفتی از حوصله ی
قلیو ن شازده احتجاب!
آغوشت از خودت پره
دستاتو گردن می گیری
آغوشت از خودت تهی
پای صلیبت می میری
دیگه تو حبس خونگیت
کیش شدن یه شاه مات
نور و غنیمت می گیرن
سربازا از کوه طلات!
ببین که کهنه می مونه
فکر تو از سیاه شدن
لباسایی که بو می دن
تو سایه ها نم کشیدن!
واسه رسیدن به هیچ
به هر دری بسته شدی
دل بسته ی بادی ببین
به هیچی وابسته شدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4258کپی شد!
2285
۲۱