چقد خوبه تو برگشتی

صدای پای مهتابه
نه انگار که صدا پاته
یه بوی عطری پیچیده
شبیه عطر موهاته
نمیشه باورم دیدم
تورو بازم توی خونه
نباشی عشق من حالم
مث موهات پریشونه
طلوع زندگی هستی
با رنگایی که میپوشی
به دنیای جدائیمون
زدی رنگ فراموشی
کنارم ترسو وحشت بود
نبودی وقتی تو پیشم
حالا که اومدی دارم
من از وحشت جدامیشم
خیالم راحته هستی
دلم میلرزه از شادی
چه احساس قشنگی تو
به قلب عاشقم دادی
مث حال دلم خوش نیس
حال هیچکی تو این دنیا
اخه بازم تورو دارم
حقیقت داره این رویا
چقد خوبه تو برگشتی
چه خوشحالم تورو دارم
بگیر دستای عشقم رو
بگو تنهات نمیذارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4238کپی شد!
1007
۸