دنیا

داد از این دنیا که خوارت میکنه

تا میتونه غصه بارت میکنه

 

دنیایی که مثل یک سرابه و

با قرارش بیقرارت میکنه

 

دنیایی که هر چی بی خیال باشی

واسه شادی روزه دارت میکنه

 

دنیایی که با همه قشنگیاش

یه روزی لحظه شمارت میکنه

 

دنیایی که یاد میده دو تا باشی

بدی و خوبی شعارت میکنه

 

دنیایی که درس انشاش همه بیست

صفر زندگی نثارت میکنه

 

دنیایی که حرف آب و نونه و

غیر اون بی اعتبارت میکنه

 

دنیایی که گرگ بارت میاره

حس آدمی رو عارت میکنه

 

دنیایی که آدماش تاجرن و

این نیازه موندگارت میکنه

 

دنیایی که با محبت به کسی

بیشتر از هر کسی زارت میکنه

 

دنیایی که لیلی و شیریناشم

عاشق اما به فرارت میکنه

 

دنیایی که هر کی میگه عاشقه

می ره و چشم انتظارت میکنه

 

دنیایی که با همه صبوری هم

آخر قصه دچارت میکنه

 

دنیایی که گرم بازیت میکنه

نمیدونی کی شکارت میکنه

 

دنیایی که پاکیتو خط میزنه

با سیاهی رهسپارت میکنه

 

دنیایی که هرچی داری میگیره

دنیایی که سوگوارت میکنه

https://www.academytaraneh.com/41942کپی شد!
803
۳