حوای من

حوای من

به چشمات زل زدم گفتم:تو ماه آسمونایی

مث چشمای شیطونت،تو هم شیطون و گیرایی(تو هم لبریز ایمایی)

میون خنده هات گاهی، محبت خفته گاهی خشم

تو از پیچیدگی هاتم،جهانی از معمایی

با هر لبخند شیرینت، منو فرهاد تر کردی

منم مجنون تر از مجنون، تو شیرینی،تو لیلایی

بذار دنیا دگرگون شه،بگو من سیب می چینم

اگه این بار تو این دنیا،تو دیوونه حوایی

هبوط(ه)م با تو دلچپسبه،با تو میشه خدایی کرد

میام هرجا بگی با تو،میام من با تو هر جایی

چکید عکسم توی چشمات،بذار من غرق تو باشم

مث ماهی سرگردون،تو چشم تو که دریایی

نشستم چای می نوشم،پره فنجونم از اشکم

تو توی قاب می بینی و می خندی به زیبایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4194کپی شد!
1196
۱۲