دلم میگه یه روز میاد اونی که خیلی مغروره

تو و چشمای بی رحمو منو تردید این دیدار

تو و دل سختی سنگو من و ویرونی دیوار

خداحافظ نگو عشقم برو عادت شده رفتن

ترانه هام برای تو فقط حرفای بی ربطن

رو دستم مونده این اشکا دارم میمیرم از دوری

کجاس لبخند بی روحت ؟هنوزم سرد و مغروری

نفسهام بی تو نامیزون گلومو بغض میبنده

داره عکست به عشق من چه نومیدانه میخنده

“دم رفتن تو خندیدی “اینه کابوس این روزام

آخه نامهربونه من هنوزم چشماتو میخوام

اگه برگردی باز پیشم به پات دنیامو میبازم

تو خوشبختیه فرداها برات آینده می سازم

با اینکه دل پر از خونه با اینکه راه تو دوره

دلم میگه یه روز میاد اونی که خیلی مغروره

https://www.academytaraneh.com/41382کپی شد!
1637
۱۳