همین امشب…..

همین امشبو دست تو مال من

همین لحظه احساس تو پیش من

توروآرزوکرده بودم  یه شب

کنارم بمونی پری روی من…

بذار تا خود صبح این شعرو من

واسه لحظه های تو عاشق کنم

همه بوسه های لبامو فقط

به نذر نگاه تو شاعر کنم

بذار سایه شم ،محو شم توشبات

بیا  سهم من شو با هرم نگات

صدای نفس، دست تو ،ماه من

سقوط از هوس،سهم تو راه من

هبوط من و شونه ی امن تو

ترانم تورو داره،مدیون تو

یه امشب نخواب.نورو از من نگیر

یه امشب نگام کن  بدهکار تو

.

.

همین امشبو دست تو مال من

همین لحظه احساس تو پیش من…….

https://www.academytaraneh.com/41187کپی شد!
1321
۳۰