فکر می کردم عاشقم

دل می رفت و منو دنبال خودش برد

  فکر می کردم عاشقم

واسه این،واسه اون گاهی می مرد

  فکر می کردم عاشقم

اینکه حس خوبی داشتم فکر می کردم عاشقم

هیچکی غیر از تو نداشتم

فکر میکردم عاشقم

فکر میکردم هر دفه بهشتو دارم

واسه قلب بی قرارم

فکر می کردم عاشقم

همه رفتن و برام تنهایی موند

یلدای بلند بی فردایی موند

همه گفتن که میمونن تا ابد

رفتن و خاطره جدایی موند

عشق همینه که خدا رو تو نگاه هم ببینیم

گل ناز آرزو رو از دلای هم نچینیم

نه دیگه دروغ نمیگم

فکر می کردم عاشقم

دل به هر کسی نمیدم

فکر می کردم عاشقم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/40912کپی شد!
1015
۳