سایه ی سکوت ” در سوگ مادرم “

سایه ی سکوتو بی حرفی رو لبهات  /  انگاری حرفی ندارن دیگه چشمات

رنگِ گلهایی که امروز شده پَرپَر  /  رنگِ دردیست که نشسته رویِ پِلکات

” رفتیو عاشقیام تموم شدن  /  باقی ترانه هام حروم شدن “

سردیه دستایِ تو ، توو دستایِ من   /   تابِ رفتنو گرفته از پایِ من

پیشِ رومی اما تو ساکتو تنها  /  چشماتو بستی به رویِ غم هایِ من

 ” رفتیو عاشقیام تموم شدن  /  باقی ترانه هام حروم شدن “

دلِ من شکست شدم اسیر غم ها   /   پَرزدی رفتی شدم تنهای تنها

هرچی فریاد بزنم فایده نداره   /  همیشه عاشقتم تا ته دنیا

” رفتیو عاشقیام تموم شدن  /  باقی ترانه هام حروم شدن “

تو که چشمات مهتابو شرمنده می کرد  /   شور حرفات گلهارو سرزنده می کرد

وقتی رفتی رو سرم دنیا خراب شد   /  به من انگار لب بستت خنده می کرد

” رفتیو عاشقیام تموم شدن  /  باقی ترانه هام حروم شدن “

https://www.academytaraneh.com/40854کپی شد!
1634
۶۸