رد پای خاطرات

بازم امشب منو بردی            به راه رفتن لبه یک تیغ
 
به اون هوای مه آلود           به اون عکسه توو آلاچیق

بازم امشب منو بردی             به اون شبهای بیداری

به لبخنده لبه دریا               به آهنگی که دوس داری

به پله های سردی که             دوا یدیم تا تهش با هم

به اون شاخه گله نازی       که رو موهای تو کاشتم

به اون ثانیه هایی که            جلوم رد میشدی عمدن

به اون برگای فالی که            دلم رو اعتراف کردن

تو هم شایدکه امشب رو       بادلتنگی سحر کردی

همون عطروزدی بازم    بازم اون شالو سر کردی

رواون اسکله ی خاموش         تووی جمعیت توسکا

تووی راهه جواهرده            هنوز یاد تواَم هرجــــا

باهم دریا که میرفتین            کنارش وقتی ایستادی

واسش آهنگ که میخوندی      تواصلن یادم افتادی؟

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

هنوزچشمات چه رویایی        به احساسم بدهکاره

غروبای دلم عطره                گلای مریمو داره

چقد مه تووی چشمامه       شبام بارونی و سردن

با خاطراتی آرومم             که دیگه برنمیگردن

تو هم شایدکه امشب رو      بادلتنگی سحر کردی

همون عطروزدی بازم    بازم اون شالو سر کردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/39968کپی شد!
1414
۲۷